027/380-595 [email protected]

JP za uređivanje građevinskog zemljišta postavila je saobraćajnu signalizaciju na više lokacija u Lukovskoj banji u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju.