027/380-595 [email protected]

Opština Kuršumlija izdvojila je značajna sredstva za sanaciju, rekonstrukciju i asfaltiranje prilaza i platoa.

Radove izvodi firma SAVIĆ-TRANS BLACE.

Planirana vrednost radova na predviđenim lokacijama iznosi 11.720.520 dinara sa PDV-om, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine Kuršumlija.
Od zaključenja ugovora i uvođenja u posao do danas rekonstruisan je značajan broj prilaza.

Novu i bolju putnu infrastrukturu dobili su prilazi ulici Radomira Milovanovića Sama od broja 69-77, ulici Kosovska od broja 91-97 i ulici Vidovdanska od broja 12-24.

Predsednik opštine Kuršumlija Vojimir Čarapić obišao je radove na terenu i istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova i kako naša Kuršumlija iz godine u godinu dobija sve bolji izgled i postaje lepše mesto za život. Težiće i zalagaće se da u narednim periodu asfalt dodje do svakog našeg sugr ađanina.