027/380-595 [email protected]

Podaci za identifikaciju

Shodno odredbama člana 42 stav 3 Zakona o porezu na dodatnu vrednost (“Sl. glasnik RS” br.84/2004)

 

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA

 

Podaci za indetifikaciju

 

1.1 Poreski identifikacioni broj (PIB) 105947000
1.2 Matični broj lica(pravna lica,radnje) 20033738
 1.2.1 Registarski broj (APR) BD.4149/2017
1.3 Firma (pun naziv) Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“
1.4 Firma (skraćen naziv) Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“
1.5 Ime i prezime ovlašćenog lica  Miroslav Radovanović
1.6 Podaci o sedištu tj. prebivalištu Kuršumlija
1.6.1 Opština Kuršumlija
1.6.2 Mesto Kuršumlija
1.6.3 Naziv ulice Proleterskih brigada bb
1.6.4 Kućni broj (broj i slovo) bb
1.6.5 Broj telefona 027/380-354
1.6.8 E-mail

[email protected]

[email protected]

1.6.9 (Kupac)-dobavljač,kupac i dobavljač (podvuci crtom)  
1.6.9-a Obveznik PDV DA
1.6.9-b JBBK 62765

 

Podaci o delatnosti

 

  Naziv  firme Šifra delatnosti
2.1 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“ 42.99

 

Podaci o računima kod banke

 

  Naziv banke Mesto Broj posl.računa
3.2 Vojvođanska banka Kuršumlija 325-9500600055012-11