Kadrovi

KADROVSKA STRUKTURA

Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti

  Ime i prezime  
 

NEODREĐENO

1. Miroslav Radovanović Direktor
2. Đorđević Goran Rukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking
3. Gajć Ljubiša Rukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje
4. Dejan Pantić Odgovorni urbanista
5. Bojan Miletić Saradnik za geodeziju
6. Saša Stevanović Stručni saradnik za projektovanje i nadzor
7. Đorđević Ivana Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove
   
8. Milačić Marija Saradnik za finansije i arhiviranje
9. Radenković Miloje Kontrolor
10. Aleksandar Bakić Saradnik za analitiku i informatiku
11. Aleksandar Dokić Kontrolor
12. Milija Agatonović Elektromonter- rukovalac građevinskim mašinama
13. Nikolić Milinko Rukovalac građevinskim mašinama
14. Petar Vučetić Pomocni radnik na odrzavanju putar
 

ODREĐENO

15. Marija Milutinović Radnik na odrzavanju putar
16. Goradana Vidosavljević Kontrolor
17. Anđela Arsenijević Saradnik za obavestavanje i informisanje i kontrolu parking servisa
18. Nenad Mihajlović Stručni saradnik za projektovanje i nadzor
19. Dragan Savić Vozač – Računopolagač
 

PO UGOVORU

20. Slobodan Simić  
21. Nikola Sinđelić  
22. Uroš Eraković  

ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura

Sektori

 

  • Sektor za investicije
  • Sektor za održavanje

Nadzorni odbor

  1. Srdjan Milicević  dipl.inž.građ., Predsednik nadzornog odbora
  2. Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
  3. Ivana Djordjevic dipl.ecc., član

Direktor

Miroslav Radovanović dipl.inž.građ.