Kadrovi

KADROVSKA STRUKTURA

Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti

  Ime i prezime  
 

NEODREĐENO

1. Miroslav Radovanović Direktor
2. Đorđević Goran Rukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking
3. Gajć Ljubiša Rukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje
4. Dejan Pantić Odgovorni urbanista
5. Bojan Miletić Saradnik za geodeziju
6. Saša Stevanović Stručni saradnik za projektovanje i nadzor
7. Đorđević Ivana Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove
   
8. Milačić Marija Saradnik za finansije i arhiviranje
9. Radenković Miloje Kontrolor
10. Aleksandar Bakić Saradnik za analitiku i informatiku
11. Aleksandar Dokić Kontrolor
12. Milija Agatonović Elektromonter- rukovalac građevinskim mašinama
13. Nikolić Milinko Rukovalac građevinskim mašinama
14. Petar Vučetić Pomocni radnik na odrzavanju putar
15. Goradana Vidosavljević Kontrolor
16. Anđela Arsenijević Saradnik za obavestavanje i informisanje i kontrolu parking servisa
17. Nenad Mihajlović Stručni saradnik za projektovanje i nadzor
18. Slobodan Simić Radnik na odrzavanju puta – Putar
 

ODREĐENO

19. Marija Milutinović Radnik na odrzavanju putar
20. Dragan Savić Vozač – Računopolagač
21. Uroš Eraković Stručni saradnik za pravne poslove i javne nabavke
22. Nikola Sinđelić Elektromonter
 

PO UGOVORU

23. Andrić Dragan  

ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura

Sektori

 

  • Sektor za investicije
  • Sektor za održavanje

Nadzorni odbor

  1. Srdjan Milicević  dipl.inž.građ., Predsednik nadzornog odbora
  2. Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
  3. Ivana Djordjevic dipl.ecc., član

Direktor

Miroslav Radovanović dipl.inž.građ.