JP za uređivanje građevinskog zemljišta postavila je turističku signalizaciju na više lokacija na teritoriji opštine u cilju jednostavnijeg orjentisanja učesnika u saobraćaju.