JP za uređivanje građevinskog zemljišta kontroliše radove na izgradnji druge faze vrtića u Rasadniku.