JP za uređivanje građevinskog zemljišta postavila je saobraćajnu signalizaciju na više lokacija u Lukovskoj banji u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju.