Kadrovi

KADROVSKA STRUKTURA

Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti

 Ime i prezime 
 

NEODREĐENO

1.Miroslav RadovanovićDirektor
2.Đorđević GoranRukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking
3.Gajć LjubišaRukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje
4.Dejan PantićOdgovorni urbanista
5.Bojan MiletićSaradnik za geodeziju
6.Saša StevanovićStručni saradnik za projektovanje i nadzor
7.Đorđević IvanaStručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove
  
8.Milačić MarijaSaradnik za finansije i arhiviranje
9.Radenković MilojeKontrolor
10.Aleksandar BakićSaradnik za analitiku i informatiku
11.Aleksandar DokićKontrolor
12.Milija AgatonovićElektromonter- rukovalac građevinskim mašinama
13.Nikolić MilinkoRukovalac građevinskim mašinama
14.Petar VučetićPomocni radnik na odrzavanju putar
15.Goradana VidosavljevićKontrolor
16.Anđela ArsenijevićSaradnik za obavestavanje i informisanje i kontrolu parking servisa
17.Nenad MihajlovićStručni saradnik za projektovanje i nadzor
18.Slobodan SimićRadnik na odrzavanju puta – Putar
 

ODREĐENO

19.Marija MilutinovićRadnik na odrzavanju putar
20.Dragan SavićVozač – Računopolagač
21.Uroš ErakovićStručni saradnik za pravne poslove i javne nabavke
22.Nikola SinđelićElektromonter
 

PO UGOVORU

23.Andrić Dragan 

ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura

Sektori

 

  • Sektor za investicije
  • Sektor za održavanje

Nadzorni odbor

  1. Srdjan Milicević  dipl.inž.građ., Predsednik nadzornog odbora
  2. Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
  3. Ivana Djordjevic dipl.ecc., član

Direktor

Miroslav Radovanović dipl.inž.građ.