Kadrovi

KADROVSKA STRUKTURA

Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti

  Ime i prezime  
 

NEODREĐENO

1. Saša Stevanović Direktor
2. Đorđević Goran Rukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking
3. Gajć Ljubiša Rukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje
4. Dejan Pantić Odgovorni urbanista
5. Bojan Miletić Saradnik za geodeziju
6. Ivica Radović Stručni saradnik za pravne poslove i javne nabavke
7. Đorđević Ivana Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove
   
8. Milačić Marija Saradnik za finansije i arhiviranje
9. Radenković Miloje Kontrolor
10. Aleksandar Bakić Saradnik za analitiku i informatiku
11. Aleksandar Dokić Kontrolor
12. Milija Agatonović Elektromonter- rukovalac građevinskim mašinama
13. Nikolić Milinko Rukovalac građevinskim mašinama
 

RADNICI PO UGOVORU

14. Slobodan Simić  
15. Petar Vučetić  
16. Danijela Zdravković  

ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura

Sektori

 

  • Sektor za investicije
  • Sektor za održavanje

Nadzorni odbor

  1. Nenad Nikolić  dipl. pravnik , Predsednik nadzornog odbora
  2. Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
  3. Ivana Djordjevic dipl.ecc., član

Direktor

Stevanović Saša dipl. inž. maš.